MuaBanProxy.Com - Hệ thống cung cấp Proxy IP 3G/4G/5G , Proxy dân cư phục vụ khách hàng trong lĩnh vực MMO.

Chúng tôi cung cấp IP Dân cư hơn 100 khu vực trên thế giới. Quý khách có thể tuỳ chọn : Quốc gia, City, Zipcode, ISP theo nhu cầu công việc.

Lưu ý

- Thời gian thuê được tính trong 24 giờ, Quý khách có thể hoàn tiền trong vòng 3 giờ đầu tiên nếu Proxy lỗi/die. Và có thể gia hạn khi còn thời gian dưới 6 giờ.

- Proxy mua bán tại MuaBanProxy.Com sử dụng giao thức SOCKS5 để hoạt động, không chạy được trên giao thức HTTP/HTTPS : Quý khách nên sử dụng Firefox, Proxifier hoặc các phần mềm tương thích SOCKS5 để sử dụng. Xin cảm ơn! 


Flag
IP
Region
City
ZIP
Clean
Conn
Price
{{agent.ip}}
{{agent.loc.reg}}
{{agent.loc.city}}
{{agent.loc.zip}}
{{upperCaseFrist(agent.conn)}}
{{formatCurrency(agent.priceShrC)}}
Đang tải dữ liệu...
Không tìm thấy dữ liệu phù hợp Đặt lại bộ lọc
{{currentPage}}
{{agents.length}} / {{total}} - tổng {{parseInt(total/rowsPerPage)+1}} trang
{{selectedAgent.host}}
{{selectedAgent.ip}}
{{getCountryNameByCode(selectedAgent.loc.cc)}}
{{selectedAgent.loc.reg}}
{{selectedAgent.loc.city}}
{{selectedAgent.loc.zip}}
{{selectedAgent.loc.isp}}
Activity {{parseInt(selectedAgent.probeActv*100)}}%
Uptime: {{getTimeAgoFromDate(selectedAgent.firstSeen)}}
black list:
  • {{item}}
Speed: Chưa kiểm tra
Speed: {{agentSpeed.data.speed}} Mbps ({{getTimeAgoFromDate(agentSpeed.data.checkTime)}})
Test lại mạng
Đang kiểm tra...

Gói này đã đạt đến giới hạn 4/4
Vui lòng chọn một gói proxy